Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2019

To prosta, męska logika: jeśli kobieta jest wściekła, znaczy, że jej zależy. Jeśli jakiś facet jest w związku, a lasce nie chce się nawet na niego wrzeszczeć, gość ma przerąbane. Obojętność jest kobiecym pocałunkiem śmierci. To odpowiednik męskiego braku zainteresowania seksem. Jeśli tak jest – to koniec. Po związku.
— Emma Chase - "Ułaskawienie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawszystkodupa wszystkodupa
5747 1510 500
Reposted frombearded bearded viahormeza hormeza

July 04 2019

4420 1941
Reposted fromkarmacoma karmacoma viairmelin irmelin

July 02 2019

Zanim kobieta zaangażuje się w związek z mężczyzną, powinna móc odpowiedzieć twierdząco na trzy pytania.[...] Czy zawsze odnosi się do Ciebie z szacunkiem? To pierwsze pytanie. Drugie pytanie brzmi: jeśli za dwadzieścia lat będzie dokładnie tą samą osobą, czy w dalszym ciągu chciałabyś za niego wyjść? I wreszcie: czy sprawia, że chcesz być lepsza? Jeśli spotkasz kogoś, przy kim na wszystkie trzy pytania będziesz mogła odpowiedzieć twierdząco, to znaczy, że znalazłaś odpowiedniego mężczyznę.
— Colleen Hoover – Pułapka uczuć
To była miłość, czy chciałaś, żeby ktoś Cię kochał?
— ktoś z internetu
Trochę się zdenerwowałam, a trochę mi się zrobiło smutno. Zawsze mi jest smutno, kiedy się przekonuję, że oceniłam kogoś za wysoko. 
— Joanna Chmielewska
0023 d949 500
Reposted fromoll oll viairmelin irmelin
8187 d727 500
Reposted fromnonperfect nonperfect viairmelin irmelin
9784 a2ff
Reposted frombearded bearded viairmelin irmelin
6000 2943 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viairmelin irmelin
9793 4db2
Give a fuck...
Puść się tego, czego tak kurczowo trzymasz się myślami. Po prostu puść.
— Beata Pawlikowska "Rok dobrych myśli 2014"

June 16 2019

4032 cd85
Reposted frompunisher punisher viairmelin irmelin

June 12 2019

6768 9c84
Reposted fromkarahippie karahippie viawszystkodupa wszystkodupa
Kobiety, nie jesteście centrum rehabilitacyjnym dla źle wychowanych mężczyzn. To nie wasze zadanie zmieniać ich, wychowywać czy im matkować. Potrzebujecie partnera, a nie projektu.
— Julia Roberts

June 06 2019

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl