Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 11 2019

7126 f596 500
Reposted fromnajlepsza najlepsza viairmelin irmelin
7416 6b6d
Reposted fromtichga tichga viairmelin irmelin

August 19 2019

Reposted frommessedup messedup viahormeza hormeza
Lekcja numer jeden: zawsze sprawiaj wrażenie, jakby nic, a przede wszystkim nikt nie był w stanie wytrącić cię z równowagi, zrozumiałaś?  Lekcja numer dwa: zachowuj się zawsze tak, jakbyś się świetnie bawiła.
— Sabine Both, "Przeprowadzka do siódmego nieba"

August 18 2019

2991 8430 500
Reposted byjestnamdzisiajsmutnolenifcahormezaitjencotarskywszystkodupaJellarfalkaabadassfromhell
2234 738a
Reposted fromkarahippie karahippie viahormeza hormeza

August 16 2019

Reposted fromgruetze gruetze viairmelin irmelin

August 02 2019

2363 d7c7
Reposted fromtichga tichga viairmelin irmelin

July 25 2019

July 21 2019

6184 89c5 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viairmelin irmelin
3994 0c6a
Reposted fromwounded-monster wounded-monster viairmelin irmelin
8889 b7e9 500

positive-memes:

what matters most

Reposted fromerial erial viairmelin irmelin

July 10 2019

To prosta, męska logika: jeśli kobieta jest wściekła, znaczy, że jej zależy. Jeśli jakiś facet jest w związku, a lasce nie chce się nawet na niego wrzeszczeć, gość ma przerąbane. Obojętność jest kobiecym pocałunkiem śmierci. To odpowiednik męskiego braku zainteresowania seksem. Jeśli tak jest – to koniec. Po związku.
— Emma Chase - "Ułaskawienie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawszystkodupa wszystkodupa
5747 1510 500
Reposted frombearded bearded viahormeza hormeza

July 04 2019

4420 1941
Reposted fromkarmacoma karmacoma viairmelin irmelin

July 02 2019

Zanim kobieta zaangażuje się w związek z mężczyzną, powinna móc odpowiedzieć twierdząco na trzy pytania.[...] Czy zawsze odnosi się do Ciebie z szacunkiem? To pierwsze pytanie. Drugie pytanie brzmi: jeśli za dwadzieścia lat będzie dokładnie tą samą osobą, czy w dalszym ciągu chciałabyś za niego wyjść? I wreszcie: czy sprawia, że chcesz być lepsza? Jeśli spotkasz kogoś, przy kim na wszystkie trzy pytania będziesz mogła odpowiedzieć twierdząco, to znaczy, że znalazłaś odpowiedniego mężczyznę.
— Colleen Hoover – Pułapka uczuć
To była miłość, czy chciałaś, żeby ktoś Cię kochał?
— ktoś z internetu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl