Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2019

8713 b02c 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viairmelin irmelin
4648 7ba3 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viahormeza hormeza
7747 f530 500

mienar:

pondering

0315 8696 500
Reposted fromkaraibski karaibski vialekkaprzesada lekkaprzesada
5541 a887
Reposted fromtwice twice vianothingcansaveyou nothingcansaveyou

February 04 2019

Nie było to tego warte, ale jednak chciało mi się płakać.
— Lolita Pille
Dla miłości, która pozwoliła mi odejść, abym mogła znaleźć taką, której warto się trzymać.
— Corinne Michaels - "Powiedz, że zostaniesz"

February 01 2019

2247 1f23
Reposted fromFlau Flau viavertheer vertheer
Chociaż ostatecznie na związek nas nie będzie stać
I złamiemy sobie serce
Niech skradziony weekend trwa.

Wiem, ze musisz wrócić
Przestań o tym mówić
Tańcz
— Dawid Podsiadło "Dżins"
Nie wiem, co mnie bardziej przeraża
Zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
— Une Rencontre
9074 1ab0 500
Reposted fromratek ratek viairmelin irmelin
0279 73e6 500
Reposted fromPoranny Poranny viairmelin irmelin
0453 54af 500
Tromby
Reposted fromstettiner stettiner viairmelin irmelin
3262 dc14 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viahormeza hormeza
9032 3d92
Reposted fromgreens greens viairmelin irmelin
https://www.pisf.pl/cache/images/resizeCrop_720x480/files/aktualnosci/2018_04/zimnawojna.JPGhttps://ocdn.eu/pulscms-transforms/1/RI5ktkqTURBXy8zOTg0YTlkOTY0NDE4NmU0MDg2NjA1YmNkYmY3NjFkMy5qcGVnk5UDAEDNBADNAkCTBc0DFM0BvJUH2TIvcHVsc2Ntcy9NREFfLzIzMzdjOWZkNmI5MzFlZTZjYjBkMjNkY2JhMjU4YTlkLnBuZwDCAAZimna wojna (2018)
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl